Προϊόντα / Δίχτυα για Σπορ - Αθλητικά / Δίχτυα Βόλευ
Αντένες για Βόλευ
Αντένες για Βόλευ μήκους 1,80μτρ και διαμέτρου 10χιλ