Προϊόντα / Δίχτυα για Σπορ - Αθλητικά / Δίχτυα Βόλευ
Βόλευ Κανονικό Νο 30/100/Α
Δίχτυ Βόλευ Φ2χιλ πάχος, διάσταση 9,5 Χ 1μτρ, πολυαιθυλένιο UV