Προϊόντα / Δίχτυα για Αλιεία / Δίχτυα Μηχανότρατας
Έτοιμες Τράτες

Η εταιρεία μας σχεδιάζει (με ειδικό Software) και κατασκευάζει ειδικές τράτες για την μηχανότρατα από διάφορα υλικά σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε σκάφους.

Μπορεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας να γίνει προσομοίωση της κάθε τράτας ώστε ο Αλιέας να μπορεί να δει την απόδοση της νέας τράτας πριν την κατασκευή της πριν την κατασκευή της και πριν την τοποθετήσει στην θάλασσα.

Οι τράτες αποδεδειγμένα μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου 20%-30%.