Προϊόντα / Δίχτυα για Αλιεία / Είδη Aλιείας
Σύρματα Συρματόσχοινα
Διαθέτουμε όλων των ειδών τα σύρματα όπως 6Χ19 για την αλιεία με γρι γρι και 6Χ7 & 7Χ7 για την ανεμότρατα.

Επίσης διαθέτουμε όλων των ειδών τα συρματόσχοινα για την ανεμότρατα.