Προϊόντα / Δίχτυα για Αλιεία / Δίχτυα Γρι-Γρι
Δίχτυα για γρι-γρι

Διαθέτουμε όλων των ειδών τα δίχτυα για γρι-γρι σε μπάλες. Επίσης κατασκευάζουμε κομμάτια- πάνες δίχτυα γρι-γρι ενωμένα μεταξύ τους για ενσωμάτωση στο κυρίως δίχτυ γρι-γρι.