Προϊόντα / Δίχτυα για Ιχθυοκαλλιέργεια
Δίχτυα Τούνας
Η ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ κατασκευάζει διχτυοκλωβούς για ιχθυοτροφεία τούνας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη για τη ρυμούλκηση και την πάχυνση τούνας.
Η ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ έχει την κατάλληλη εμπειρία για την κατασκευή των διχτυοκλωβών, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των Αυστραλών ιχθυοκαλλιεργητών.