Προϊόντα / Δίχτυα για Ιχθυοκαλλιέργεια
Δίχτυα Σκίασης για Ιχθυοκλωβούς
Τα ψάρια των ιχθυοτροφείων χρειάζονται προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται.
Η ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ κατασκευάζει δίχτυα σκίασης για την προστασία ψαριών από τον ήλιο, σε διάφορες διαστάσεις, προσθέτοντας τα σχοινιά που χρειάζονται για την ενίσχυση και την πρόσδεση τους.
Επίσης διαθέτει δίχτυα σκίασης διαφόρων πυκνοτήτων.