Προϊόντα / Δίχτυα για Ιχθυοκαλλιέργεια
Σάκοι Θεραπείας
Η ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ κατασκευάζει σάκους θεραπείας και διαλογής, σύμφωνα με τις ανάγκες των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.
Η εμπερία μας, μας δίνει την δυνατότητα να προτείνουμε την ανάλογη κατασκευή, με τα ανάλογα υλικά για κάθε ανάγκη.