Προϊόντα / Δίχτυα για Ιχθυοκαλλιέργεια
Δίχτυα Εξαλίευσης - Διαλογής
Οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας χρειάζονται δίχτυα για να συγκεντρώσουν, μαζέψουν και διαχωρίσουν τα ψάρια που υπάρχουν στα κλουβιά.
Η ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ κατασκευάζει δίχτυα εξαλίευσης και δίχτυα διαχωρισμού.
Έχοντας μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή των διχτυών, σχεδιάζει ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε μονάδας ειδικά δίχτυα εξαλίευσης προσθέτοντας τα ανάλογα υλικά, όπως, φελλά, μολυβόσχοινο, Flexi-panel κλπ.