Προϊόντα / Δίχτυα για Ιχθυοκαλλιέργεια
Δίχτυα Nylon ιχθυοκαλλιέργειας
Κατασκευάζουμε nylon διχτυοκλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας όλων των τύπων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε μονάδας.
Τα δίχτυα που χρησιμοποιούμε είναι αρίστης ποιότητας και είναι ανθεκτικά στην ηλιακή ακτινοβολία (UV Resistant).