Προϊόντα / Δίχτυα για Αλλες χρήσεις / Δίχτυα Σκίασης
Δίχτυ Σκίασης 25% πράσινο
Δίχτυ Σκιάσεως 25%, πολυαιθυλένιο, με αντηλιακή προστασία UV, σε πράσινο