Προϊόντα / Δίχτυα για Αλλες χρήσεις / Δίχτυα Σκίασης
Δίχτυ Σκίασης 50% πράσινο
Δίχτυ Σκιάσεως 50%, πολυαιθυλένιο, με αντηλιακή προστασία UV, σε πράσινο