Προϊόντα / Δίχτυα για Αλλες χρήσεις / Δίχτυα Σκίασης
Δίχτυ Σκίασης 70% πράσινο σκούρο
Δίχτυ Σκιάσεως 70%, πολυαιθυλένιο, με αντηλιακή προστασία UV, σε πράσινο σκούρο