Προϊόντα / Δίχτυα για Αλλες χρήσεις / Δίχτυα Προστασίας
Δίχτυ προστασίας για πτηνά
Δίχτυ Φ1,5χιλ πάχος, 3Χ3εκατ. μάτι, πράσινο χρώμα Δίχτυ Φ2χιλ πάχος, 4,5Χ4,5εκατ.μάτι,άσπρο χρώμα Δίχτυ Φ2,2χιλ πάχος, 8Χ8εκατ μάτι, πράσινο χρώμα