Υπηρεσίες


Επισκευή και ανακατασκευή διχτυών παντώς τύπου


Εμποτισμός - Βαφή (Antifouling)


Κατασκευή διχτυών παντός τύπου


Μέτρηση αντοχής υλικών