Διερεύνηση νέων ενώσεων φιλικότερων προς το περιβάλλον που εμποδίζουν την προσκόλληση οργανισμών στη θάλασσα 12/10/2021
Διερεύνηση νέων ενώσεων φιλικότερων προς το περιβάλλον που εμποδίζουν την προσκόλληση οργανισμών στη θάλασσαΗ επιχείρησή μας υλοποιεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (https://www.inab.certh.gr) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (https://www.certh.gr), το έργο με τίτλο: «Διερεύνηση νέων ενώσεων φιλικότερων προς το περιβάλλον που εμποδίζουν την προσκόλληση οργανισμών στη θάλασσα».

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας».

Το έργο έχει σκοπό να διερευνήσει τη δυνατότητα αξιοποίησης ενώσεων που βρίσκονται σε φύκη των Ελληνικών θαλασσών με αντι-προσκολλητική δράση και οι οποίες δεν είναι τοξικές σε άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, ώστε να αντικατασταθούν οι ειδικές βαφές, που χρησιμοποιούνται σήμερα.