ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΑΡΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 27/02/2014
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΑΡΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
Συμμετοχή της εταιρείας μας, σε πρόγραμμα προστασίας κατασκευής συσκευής προστασίας νεαρών ψαριών